Arachne Systemutveckling strävar efter flexibilitet och anpassningsbarhet, och väljer naturligtvis teknik efter en bedömning av rådande förhållanden.

Vår grundplattform är stabila Unix-besläktade operativsystem (såsom GNU/Linux, FreeBSD, MacOS X) och TCP/IP-nätverk.

I övrigt arbetar vi ofta med:

  • Java / JSP / Struts
  • Erlang
  • Perl
  • PHP
  • SQL / lagrade databasprocedurer
  • XML
  • HTML / JavaScript / CSS
  • SSL och SSL-VPN